image

युवा चिकित्सक संघको सदस्यता लिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको चिकित्सक हुनुपर्ने ।

हालै यस संघलाई प्रात गुनासोहरु लाई मध्यनजर गर्दै, यस संघको आधिकारीक निर्णयहरु तथा धारणा कार्यकारी समितिको बैठकले मात्र गर्ने जानकारी गराउन चहान्छौ। यसको जनकारी आधिकारीक Website www.yda.org.np मा उपलब्ध हुन्छ । Website मा उपलब्ध हरेक प्रदेश, मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको कार्यकारी समितिले गरेको निर्णयहरु मात्र आधिकारीक हुने र उक्त निर्णयहरु YDA Nepal को आधिकारीक Letter Pad तथा Website बाट उपलब्ध हुनेछन । यसबाहेक अरु नितान्त व्यक्तिगत धारणा मात्र हुने जानकारी गराउदछौ ।

युवा चिकित्सक संघको सदस्यता लिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको चिकित्सक हुनुपर्दछ । मेडिकल बिर्धाथिको हकमा YDA Medical Students Wings मा आबद्ध हुन सक्नेछन । YDA Branches को आधिकारीक कार्यकारी समिति website मा Update गरिएको हुन्छ । आधिकारीक Letter Pad तथा Website मा नभए नितान्त व्यक्तिगत धारणा मात्र हुने जानकारी गराउदछौ ।

Comments

[gs-fb-comments]
  • Tags :